Światowa Organizacja Handlu, znana też jako World Trade Organization (WTO) to jedna z najważniejszych organizacji gospodarczych na świecie. Wyznacza ona podstawowe zasady, wedle których mogą działać aktorzy rynkowi. Reguluje międzynarodowe kontakty o charakterze gospodarczym.

Światowa Organizacja Handlu (WTO) – podstawowe informacje

Krótko mówiąc, Światowa Organizacja Handlu (WTO) jest jedyną organizacją międzynarodową zajmującą się globalnymi zasadami handlu. Stoi na straży wolności gospodarczej dla wszystkich podmiotów gospodarczych. Opiera się na zasadzie równości, każdy kraj ma takie samo prawo głosu o takiej samej wadze. W teorii jest to duża szansa na ustalanie zasad przez kraje rozwijające się. Jego główną funkcją jest zapewnienie, aby przepływy handlowe przebiegały jak najbardziej płynnie, przewidywalnie i swobodnie. WTO jest zasadniczo alternatywnym podmiotem sporu lub mediacji, który stoi na straży międzynarodowych zasad handlu między narodami. Na przykład WTO obniżyła bariery handlowe i zwiększyła wymianę handlową między krajami członkowskimi.

WTO prawdopodobnie stanie się najważniejszą i najpotężniejszą instytucją międzynarodową, jaka kiedykolwiek powstała. Za pośrednictwem organu rozstrzygającego spory WTO dysponuje unikalnym narzędziem globalnego rządu, który może tworzyć wiążące umowy oraz zapewniać ich przestrzeganie i egzekwowanie.

Opinia WTO nie jest jednak nieskazitelna. Głównym argumentem krytyków organizacji jest fakt, że służy jedynie interesom międzynarodowych korporacji i podważa rozwój lokalny. Wolny handel przynosi korzyści krajom rozwiniętym bardziej niż krajom rozwijającym się. Struktura bywa niedemokratyczna – choć w teorii każdy kraj ma takie samo prawo głosu, w rzeczywistości do głosowań dochodzi niezwykle rzadko. Kraje rozwijające się są czasami uwikłane w nieuczciwe umowy handlowe z większymi firmami lub dużymi korporacjami międzynarodowymi. Nie mogą sobie pozwolić na wycofanie się, ponieważ międzynarodowe korporacje mogą z łatwością przenieść swoją działalność gdzie indziej. Globalizacja nie przyniosła korzyści krajom rozwijającym się w taki sam sposób jak krajom rozwiniętym.

Stąd też krytyka ze strony takich środowisk jak alterglobaliści – ruchu społecznego, który zwraca uwagę na negatywne skutki globalizacji gospodarczej, uznając, że niewłaściwie promuje wartości ludzkie, takie jak ochrona środowiska i klimatu, sprawiedliwość ekonomiczna, ochrona pracy, ochrona rdzennych kultur, pokój i swobody obywatelskie.

World Trade Organization odegrała ogromną rolę w rozwoju międzynarodowego handlu. Jednak jak pokazują powyższe przykłady, nie powinniśmy podchodzić do jej działań bezkrytycznie. Zwrócenie uwagi na negatywne aspekty działalności może w przyszłości pomóc zreformować WTO i inne tego typu organizacje, by były bardziej zrównoważone i demokratyczne.